Portfolio > Sewn

Detail.
Round about no.2
Woven cotton, dye, stitching
10" x 10"
2013