Portfolio > Woven

While I walk no.3
While I walk no.3
Jacquard Weaving
18"X26"
2013