Portfolio > Woven

While I walk no.1
While I walk no.1
Jacquard Weaving
16"X26"
2013