Portfolio > Woven

While I walk no.2
While I walk no.2
Jacquard Weaving
16" X 26"
2013