Portfolio > Woven

While I walk no.4
While I walk no.4
Jacquard weaving
19.5"x 26.5"
2013