Portfolio > More Portfolio

Detail.
untiled, fragment no.1
Jacquard weaving, cotton, embroidery, gradient stitching, dye
15" x "15
2017